Preview Mode Links will not work in preview mode

ZDRAVÉ REČI


Sep 6, 2023

Rakovina pľúc je závažným zdravotným problémom, ktorý postihuje tisícky ľudí po celom svete. Táto choroba je často spojená s dlhodobým fajčením a vystavením karcinogénom, ale môže postihnúť aj nefajčiarov. Je to nádorové ochorenie, ktoré sa vyskytuje v pľúcnych tkanivách a často sa diagnostikuje až vo pokročilých štádiách, čo zhoršuje prognózu pacienta. Prevencia rakoviny pľúc zahŕňa predovšetkým odvykanie od fajčenia a minimalizáciu expozície karcinogénom v pracovnom prostredí. Časné odhalenie rakoviny pľúc prostredníctvom pravidelných vyšetrení môže výrazne zlepšiť prognózu a šance na úspešné vyliečenie. Ako na sebe a svojich blízkych spozorovať znaky tohto ochorenia a mnoho ďalšieho nám v tejto epizóde prezradí pneumologička MUDr. Katarína Dostálová.